Beviljade dispenser för tunga transporter

Lista med de transporter som är högst 14 dagar gamla.

 transportdatum/period     beställare    adress för transporten     transportör 
 oktober-november 2018  Markbyggarna Penningskrinet, Burlinsgatan m m Markbyggarna