Dispens för tunga transporter

Förbudsskyltningen kommer att gälla fr o m när 4 tonsbegränsningen upphör
fram till vägen är tjälbunden och skyltarna övertäckta.

  Syfte
 • Att lättare fordon används och att tunga transporter utförs under tid då vägen är tjälbunden.
 • Att bidra ekonomiskt till en hållbar väghållning.

 • Regler
 • För tunga transporter krävs dispens när Kågnäsvägens bärighet är nedsatt och förbudsskyltning är uppsatt.
 • Vid nybyggnation eller vid liknande transportbehov ska dispens sökas och ett avtal upprättas med styrelsen.
 • Medlem eller transportör på uppdrag kan ansöka om dispens här på hemsidan.
 • I brådskande fall får ansökan göras via telefon 070-291 79 80.

 • Ersättning
 • Slitageersättning beräknas efter bruttovikt och väglängd.
 • Beloppen som anges är maxbelopp för hela väglängden t o r.
 • Ersättningen debiteras en gång per år och enligt nedanstående taxa.

 • Undantagna
 • Undantagna vid högsta bruttovikt på 12 ton är föreningens avtalade väghållningsfordon, kommunala avfallstransporter, slam-/tanktömningstransporter och timmertransporter. Kommunala avfallstransporter är även undantagna vid 4 ton.

 • Generellt
 • Direkta synliga vägskador ska ersättas året runt oavsett om transporterna varit dispenspliktiga eller inte.

 • Dokument
 • Information till transportörer
 • Riktlinjer och taxa
 • Slitageersättning - fyra exempel
 • Vägar tar stryk - fakta om vägslitage!

Taxa för slitageersättning 2017/18

Fordonsekipagets bruttoviktMaxbelopp för tur och returAnmärkning
Förbud > 4 tonFörbud > 12 ton
> 4 ton – 12 tonSom regel medges inte dispens. Dispens för akut slam-/tank- tömningstransport:
1000 kr
-
> 12 ton – 20 ton300 krLägst 100 kr debiteras oavsett vägsträcka.
> 20 ton – 40 ton500 kr
> 40 ton – 60 ton700 kr
Nybyggnation eller motsvarandeMax 20000 krSärskilt avtal upprättas

Funkar också bra i mobilen.