Skylt väghållare Kågnäsvägen
aktuellt
Hål i asfalten
kommer att åtgärdas.
Bred transport
kommer att ske måndag den 23 september
från Nils-Erik Hedblad på N Sillskatan 843
Bruttovikt 12 ton

Begränsad bruttovikt

Kågnäsvägen är fr o m 2019-06-03 begränsad till fordon med högst 12 ton i bruttovikt.
Ansöka om dispens
Kontakt: 070-2917980
Uppdaterad körväg för sopbilen
Uppdaterad körväg för sopbilen
Info om avfallshantering
Notera att sopbilen ska köra ända till Kågnäsvägens vändplats.
Se karta på sida 2 av pdf:en!
Information om avfallshantering i fritidshus
Ny ägare ...
Ägarbyte eller ny adress
Meddela ändringar!

Medlem i
Riksförbundet
Enskilda Vägar