Skylt väghållare Kågnäsvägen
aktuellt
Vägen hyvlas vecka 21 - 20-24 maj
Bruttovikt 4 ton

Begränsad bruttovikt

Kågnäsvägen är fr o m 2019-04-14 begränsad till fordon med högst 4 ton i bruttovikt.
Kontaktperson: Nils-Erik Hedblad, 0910-86144, 070-325 97 47
Info om avfallshantering
Notera att sopbilen ska köra ända till Kågnäsvägens vändplats.
Se karta på sida 2 av pdf:en!
Information om avfallshantering i fritidshus
Ny ägare ...
Ägarbyte eller ny adress
Meddela ändringar!

Medlem i
Riksförbundet
Enskilda Vägar