Skylt väghållare Kågnäsvägen
aktuellt
Sopbilen
Förra veckan var sista tömningsveckan för fritidshusen och att kärlen nu ska tas in för vinterförvar.
Kärlen bör inte stå ute vid vägen då de kan komma att vara i vägen för plogbilen i vinter.
Bruttovikt 12 ton

Begränsad bruttovikt

Kågnäsvägen är fr o m 2019-06-03 begränsad till fordon med högst 12 ton i bruttovikt.
Ansöka om dispens
Kontakt: 070-2917980
Ny ägare ...
Ägarbyte eller ny adress
Meddela ändringar!

Medlem i
Riksförbundet
Enskilda Vägar