Skylt väghållare Kågnäsvägen
aktuellt
Årsstämman den 4:e juli.
Trots regnet kom det 29 medlemmar.
5 punkter avkunnades plus val av väggrupp.
Fortsättning på stämman planeras till hösten.
Till dokument!
Ny ägare ...
Ägarbyte eller ny adress
Meddela ändringar!

Medlem i
Riksförbundet
Enskilda Vägar