Skylt väghållare Kågnäsvägen
aktuellt
Vägen hyvlas måndag 25 mars
Årsstämma 24 april 19.00
Folkets Hus i Klemensnäs
Kallelse kommer snart.
Ny ägare ...
Ägarbyte eller ny adress
Meddela ändringar!

Medlem i
Riksförbundet
Enskilda Vägar