Fakta

VÄGEN  
Vägnummer i NVDB   24:11824:2
 
Väglängd   7,280 km
  Varav asfalt   3 km
 
Ändpunkt i väster   Kartingbanan Fastec Ring, östra grinden
Ändpunkt i öster   Vändplats strax öster infart till Kågnäsuddens fiskeläge
 
SAMFÄLLIGHET  
Gemensamhetsanläggning   Hedensbyn Ga:9
Förrättningen registrerades   2010-06-08
 
Antal sakägare   372
  Varav fastighetsägare   323
  Varav taxerade ägare*   49
 
Antal berörda fastigheter   241
Antal arrenderade tomter med byggnad   38
Summa fastigheter och tomter   279
  Varav fritidsboende   172
  Varav permanentboende   21
  Varav obebyggda fastigheter (ej skog)   14
  Varav skogsfastigheter   73
 
Total areal skogsfastigheter   1185,58 ha
 
*/ Ägare som arrenderar tomtmark.  
 
FÖRENINGEN  
Kågnäsvägens samfällighetsförening   Kågnäsvägens SFF
Organisationsnummer   717912-1277
Föreningen registrerades   2010-06-22
Adress   c/o Olle Karlsson Orrvägen 17, 93164 Skellefteå
 
Medlemskap i Riksförbundet enskilda vägar (REV)
Medlemsnummer   48394
 
Fakta uppdaterat   2019-06-07