Kågnäsvägen

Fakta

VÄGEN  
  Trafikverkets vägnummer   11824
 
  Vägbredd   4,5 m
  Väglängd   6,980 km
   Varav asfalt   2,9 km
 
  Ändpunkt i väster   Kartingbanan Fastec Ring, östra grinden
  Ändpunkt i öster   Vändplats strax öster om infart till Kågnäsuddens fiskeläge 
 
SAMFÄLLIGHET  
  Gemensamhetsanläggning   Hedensbyn Ga:9
  Förrättningen registrerades   2010-06-08
 
  Antal sakägare   371
  Varav ägare av fastighet på egen mark   324
  Varav ägare av fastighet på arrenderad tomtmark   47
 
  Antal fastigheter   279
  Varav fastigheter på egen mark   242
  Varav fastigheter på arrenderad tomtmark     37
  Varav fritidsboende   166
  Varav permanentboende   30
  Varav obebyggda fastigheter (ej skog)   10
  Varav skogsfastigheter   73
 
FÖRENINGEN  
  Kågnäsvägens samfällighetsförening   Kågnäsvägens SFF
  Föreningen registrerades   2010-06-22
  Organisationsnummer   717912-1277
  Adress   c/o Pär Burlin Läkarvägen 10, 93141 Skellefteå
  Medlem i Riksförbundet enskilda vägar (REV)   www.revriks.se
 
  Fakta uppdaterat   2024-04-20
©Kågnäsvägens Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande eller webmaster