Kågnäsvägen

Fakta

VÄGEN  
  Trafikverkets vägnummer   11824
 
  Vägbredd   4,5 m
  Väglängd   6,980 km
   Varav asfalt   2,9 km
 
  Ändpunkt i väster   Kartingbanan Fastec Ring, östra grinden
  Ändpunkt i öster   Vändplats strax öster om infart till Kågnäsuddens fiskeläge 
 
SAMFÄLLIGHET  
  Gemensamhetsanläggning   Hedensbyn Ga:9
  Förrättningen registrerades   2010-06-08
 
  Antal sakägare   377
  Varav ägare av fastighet på egen mark   328
  Varav ägare av fastighet på arrenderad tomtmark   49
 
  Antal fastigheter   280
  Varav fastigheter på egen mark   242
  Varav fastigheter på arrenderad tomtmark     38
  Varav fritidsboende   171
  Varav permanentboende   26
  Varav obebyggda fastigheter (ej skog)   10
  Varav skogsfastigheter   73
 
FÖRENINGEN  
  Kågnäsvägens samfällighetsförening   Kågnäsvägens SFF
  Föreningen registrerades   2010-06-22
  Organisationsnummer   717912-1277
  Momsregistreringsnummer   SE717912127701
  Adress   c/o Pär Burlin Läkarvägen 10, 93141 Skellefteå
  Medlem i Riksförbundet enskilda vägar (REV)   www.revriks.se
 
  Fakta uppdaterat   2023-09-20
©Kågnäsvägens Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande eller webmaster