Fakta

VÄGEN  
Vägnummer i NVDB   24:11824:2
 
Väglängd   7,280 km
  Varav asfalt   3 km
 
Ändpunkt i väster   Kartingbanan Fastec Ring, östra grinden
Ändpunkt i öster   Vändplats strax öster infart till Kågnäsuddens fiskeläge
 
SAMFÄLLIGHET  
Gemensamhetsanläggning   Hedensbyn Ga:9
Förrättningen registrerades   2010-06-08
 
Antal sakägare   373
  Varav fastighetsägare   324
  Varav taxerade ägare*   49
 
Antal berörda fastigheter   242
Antal arrenderade tomter med byggnad   38
Summa fastigheter och tomter   280
  Varav fritidsboende   171
  Varav permanentboende   23
  Varav obebyggda fastigheter (ej skog)   13
  Varav skogsfastigheter   73
 
Total areal skogsfastigheter   1185,58 ha
 
*/ Ägare som arrenderar tomtmark.  
 
FÖRENINGEN  
Kågnäsvägens samfällighetsförening   Kågnäsvägens SFF
Organisationsnummer   717912-1277
Föreningen registrerades   2010-06-22
Adress   c/o Niklas Degerfeldt, 93153 Skellefteå
 
Medlemskap i Riksförbundet enskilda vägar (REV)
Medlemsnummer   48394
 
Fakta uppdaterat   2020-11-18