Kågnäsvägen

Styrelse för Kågnäsvägens SFF

Styrelse

Pär Burlin, ordförande, 070-325 97 60
Tomas Holmström, kassör, 079-3401384
Agne Sehlstedt, 070-6258842
Ingemar Högberg, 070-6390791
Nils-Erik Hedblad, 070-325 97 47
Carola Jonsson, suppleant, 070-3536797
Roger Marklund, suppleant, 070-3674124
©Kågnäsvägens Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande eller webmaster