Styrelse för Kågnäsvägens SFF

Styrelse

Pär Burlin, ordförande, 070-325 97 60
Niklas Degerfeldt, kassör, 0910-522 91, 070-522 91 06
Agne Sehlstedt, 070-625 88 42
Ingemar Högberg, 070-639 07 91
Nils-Erik Hedblad, 070-325 97 47
Kennet Tjärnström, suppleant, 070-7926789
Tomas Holmström, suppleant, 070-6320421