Kontakt

Föreningen

Pär Burlin, 070-325 97 60

Vägskötsel

Nils-Erik Hedblad, 070-325 97 47

Ekonomi

Niklas Degerfeldt, 0910-522 91, 070-522 91 06

Medlemsregister

Ingemar Högberg, 070-639 07 91

Hedensbyns byamän

Agne Sehlstedt, 070-625 88 42

Hemsidan

Ingemar Högberg, 070-639 07 91