Bråk om väghållningen i Rödeby

Källa: tidningen Sydöstran
Notera interimgruppens kursivering nedan!

Idag, och sedan 1992, har Karlskrona kommun skött väghållningen och underhållet av de mindre vägarna i Rödeby. Men efter ett kommunfullmäktigebeslut, taget i full enighet 2004, är det snart dags för Rödebyborna att själva sköta sina vägar. Precis som man gör i Jämjö och i Nättraby men något man till stora delar slipper om man bor i exempelvis Hässlegården och Torskors. Nästa vecka håller kommunen ett informationsmöte i Rödeby om den kommande vägföreningen. Minst tre personer kommer att visa sitt motstånd.
– Vi är oroliga över att de pengar som man får i bidrag inte kommer att räcka. Vägarna i Rödeby är i dåligt skick och det kommer att kosta mycket pengar att rusta upp dem. Och om en eventuell vägförening inte får tillräckligt med bidrag kommer det att bli dyrt för oss Rödebybor. En vägförening är nämligen juridiskt ansvarig att underhålla vägarna, berättar Arne Karnehov.

Överklagat

Han har, tillsammans med två andra Rödebybor, överklagat kommunens beslut ända upp i regeringsrätten. Men fått avslag.
–Därför att de har fel underlag. Enligt kommunen är vägföreningen vilande sedan 1992 vilket innebär att det juridiska ansvaret för vägarna finns hos vägföreningen. Men enligt oss är den avslutad vilket innebär att det är kommunen som är ansvarig, säger Arne Karnehov. Vi vill att kommunfullmäktigebeslutet upphävs och omprövas.

Inga tveksamheter

Enligt Karlskrona kommun finns det inga tveksamheter bakom beslutet. Samma sak anser lantmäteriförättare Bengt Halleröd som handlägger och beslutar om ombildning och nybildning av vägföreningar.
– Enligt lag kan vägförening inte upplösas av en enskild utan det behövs en ny lantmäteriförättning eller beslut från Länsstyrelsen, berättar han. Och något sådan har inte skett. Men egentligen spelar det här ingen roll. Det finns inga som helst hinder att bilda en ny förening.

FAKTA/Ärendegången

1961 bildades en vägförening i Rödeby enligt 1939 års enskilda väglag.
1992 ansåg Vägverket att kommunerna åter igen skulle ansvara för väghållningen varför Karlskrona kommun diskuterade om att ta över väghållningen i Rödeby, Jämjö och Nättraby. Kommunen valde att ta över underhållet i Rödeby men låta Jämjö- och Nättrabyborna själva sköta sina vägar.
2000 började politikerna åter igen diskutera om en eventuell vägförening i Rödeby.
2002 gav Kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att göra en "vägutredning".
2003 Tekniska nämnden yttrade sig i ärendet och sa bland annat att man skulle upphöra med kommunal väghållning i Rödeby.
2004 Kommunfullmäktige beslutade i enighet med Kommunstyrelsen.